Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1

Ünvanı: Alba Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş.

Adresi: MİNARELİÇAVUŞ  OSB MAH. N.308.SK.  NO:5C  İÇ KAPI NO:- NOSAB NİLÜFER/BURSA

Telefon: 0224 443 74 23

Eposta: satis@alba-ebikes.com

Mersis Adresi: 0049060488700001

Şikayet Hattı: 0224 443 74 23

MADDE 2

Ünvanı: [musteriunvani]

Adresi: [musteriadresi]

Telefon: [musteritelefonu]

Eposta: [musterieposta]

MADDE 3 - Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler")satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 4 - Satışa Konu Malın Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri

4.1. Ürünler'in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler alıcı tarafından da onaylanmıştır.

[siparisozeti]

Ödenecek Tutar: [odemeozeti] 

Sipariş Tarihi: [siparistarihi]

* Ödeme yöntemi satış tamamlanırken seçilen yöntem olacaktır.
** Ödeme tutarının üzerine taksitli işlemlerde banka tarafından ek komisyon yansıtılabilir.
*** Komisyon tutarını müşteri (ALICI) ödemektedir.

* Kargo seçeneği sipariş oluşturulurken seçilen seçenek olacaktır.
** Seçilen kargo seçeneğine göre ücretlendirme belirlenecektir.

4.2. Kargo Ücreti satıcı tarafından ödenecektir.

MADDE 5 - Taahhütlerin Geçerlilik Süresi

Madde 4.1'te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır İş bu "Bilgilendirme Formunda" belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür. Belirtilen 30 günlük süre geçtikten sonra SATICI’nın fiyatta değişiklik yapma hakkı saklıdır.

MADDE 6 - Ürünlerin Teslimatı

6.1. Ürünler, alıcının belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde alıcı sözleşmeyi feshedebilir. Kargodan kaynaklı gecikmeler ve mücbir hal sayılan durumların ortaya çıkması ile oluşabilecek olası gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

6.2. Ürünler'in, alıcının gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.3. Alıcı, Ürünler'i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün Alıcı tarafından gerçekleştirilmemesi halinde teslim alınan ürünün her türlü ayıp ve noksandan ari olduğu kabul edilir.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1 Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, ürünün ambalajı açılmamış ve kullanılmamış olmak kaydıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

7.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

7.3 İade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade formunun eksiksiz olarak doldurularak iade paketine koyulması ve www.alba-ebikes.com sitesi üzerinden iade formunun doldurulması gerekmektedir.

7.4 İade edilecek Ürünler'in orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte alındığı şekli ile teslim edilmesi gerekmektedir.

7.5 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcıya iade etmekle yükümlüdür. Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar.

7.6 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler'in kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.

MADDE 8 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Alıcı aşağıda belirtilen tipteki ürünler için cayma hakkını kullanamaz.

(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 9 - Genel Hükümler

9.1. Alıcı, işbu Form'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

9.2. Alıcı, işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

9.3. Kargo firmasının, ürünleri alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün alıcıya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

9.4. Satıcı, Ürünler'in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur

9.5. Satıcı, Ürünler'in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine alıcıyı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir

9.6. Satıcı, Ürünler'in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli alıcıya iade eder.

9.7. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.8. Ürünler'in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Tüketici Satıcı'nın yazılı bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

MADDE 10 - Yetkili Mahkeme

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 11 - Diğer Hükümler

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

SATICI:

KURUM ADI: Alba Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş.

ADRES: MİNARELİÇAVUŞ  OSB MAH. N.308.SK.  NO:5C  İÇ KAPI NO:- NOSAB NİLÜFER/BURSA

TEL: 0224 443 74 23

İMZA: Satış başarıyla gerçekleştikten ve ödeme hesaba geçtikten sonra bu şartları kabul etmiş sayılır.

ALICI:

AD/SOYAD: [musteriunvani]

ADRES: [musteriadresi]

TEL: [musteritelefonu]

İMZA: İşaret kutucuğunu işaretleyerek satın alma sürecine devam eden müşteri tüm bu şartları kabul etmiş sayılır.